Articles

“EMPOWERWASHING” Nines amb la pell fosca. Artistes que versen sobre sexualitat. Editorials de moda curvy… Quines ganes de celebrar bones noves i quina velocitat que adquireixen les mans sense reparar en què estem aplaudint! La diversitat no implica igualtat si els nous perfils impliquen el mateix sotmetiment. Abans les nines sexualitzades eren de pell blanca; ara també tenen trets afrodescendents.