Aquarel·la

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Artista multidisciplinar, la il·lustradora solsoninaPujol gaudeix amb l’experimentació de tècniques diverses, si bé reconeix una especial predilecció per l’aquarel·la pel factor derivat del treball amb aigua.