El nostre equip

Desplegar l'ànima creant

Sòcia fundadora, directora general i editora.
Dedicada a (re)enfocar els principals debats que versen sobre l’art i en general sobre la societat que, avui, és malauradament econòmica.

La senzillesa és grandesa

Soci fundador, director artístic i maquetador.
Dedicat a la immersió conceptual, fruïda i única què és Mangrana mitjançant l’experiència artístico-visual.

Alba Sapena
Lleida (2000)

Som el que queda per canviar

Sòcia fundadora i directora de la secció Z.
Dedicada a representar la generació Z. És la veu que ens recorda que res havia de ser i que tot al mateix temps és.

Col·laboradors experts

“La censura és un virus i la manca de llibertats polítiques està intimament lligada a l’absència de llibertat creativa”

“El rol de l’home s’entenia dins un sistema de creences on la sexualitat esdevenia inherent al cicle de la vida”

“En la tecnologia les modes passen i el que resta són les solucions pràctiques que ens aporten”

“La història de l’art dels últims tres segles resulta molt il·lustrativa per tal de comprendre els motius pels quals tants acadèmics s’han llançat als braços del relativisme”

“Deshumanitzar, infantilitzar i estetizar el sofriment de les
dones té conseqüències. Per molta diversitat i
empowerwashing que emprem, urgeix canviar el relat visual”

“Els algorismes d’IA són capaços d’aprendre els patrons i estructures de diferents
tipus d’art i després utilitzar aquest coneixement per generar peces noves”