El nostre equip

Laia Pulido
Lleida (1983)

Desplegar l'ànima creant

Sòcia fundadora, directora general i editora.
Dedicada a (re)enfocar els principals debats que versen sobre l’art i en general sobre la societat que, avui, és malauradament econòmica.

Josep Pulido
Lleida (1964)

La senzillesa és grandesa

Soci fundador, director artístic i maquetador.
Dedicat a la immersió conceptual, fruïda i única què és Mangrana mitjançant l’experiència artístico-visual.

Gerard Martínez
Lleida (1979)

Si em busques, no em trobes

Soci fundador, comunicador i coeditor-corrector.
Dedicat a fer que el nom de Mangrana (re)soni i se sostingui.

Alba Sapena
Lleida (2000)

Som el que queda per canviar

Sòcia fundadora i directora de la secció Z.
Dedicada a representar la generació Z. És la veu que ens recorda que res havia de ser i que tot al mateix temps és.

Col·laboradors habituals

Col·laboradors experts

Tatxo Benet, sobre la censura

“La censura és un virus i la manca de llibertats polítiques està intimament lligada a l’absència de llibertat creativa”

Riane Eisler, sobre la història humana

“El rol del homes s’entenia dins un sistema de creences on la sexualitat esdevenia inherent al cicle de la vida”

Rosa Maria Gil Iranzo, sobre el mercat dels NFT's

“En la tecnologia les modes passen i el que resta són les solucions pràctiques que ens aporten”

Ilia Galán, sobre el relativisme i l’objectivitat en el judici estètic

“La història de l’art dels últims tres segles resulta molt il·lustrativa per tal de comprendre els motius pels quals tants acadèmics s’han llançat als braços del relativisme”