El nostre equip

Desplegar l'ànima creant

Sòcia fundadora, directora general i editora.
Dedicada a (re)enfocar els principals debats que versen sobre l’art i en general sobre la societat, que avui és, malauradament, econòmica.

La senzillesa és grandesa

Soci fundador, director artístic i maquetador.
Dedicat a la immersió conceptual, fruïda i única què és Mangrana mitjançant l’experiència artístico-visual.

Alba Sapena
Lleida (2000)

Som el que queda per canviar

Sòcia fundadora i directora de la secció Z.
Dedicada a representar la generació Z. És la veu que ens recorda que res havia de ser i que tot al mateix temps és.

Col·laboradors experts

“Si no hi hagués un patriarcat binari i cis heterosexual, no hi hauria gent trans i
no binària”

“La censura és un virus i la manca de llibertats polítiques està intimament lligada a l’absència de llibertat creativa”

“L’artista ha reclamat, i en bona mesura ha conquerit, una mena de ‘dret a la
irreverència moral’”

“És necessari repensar els protocols, les mecàniques i les inèrcies dels museus i
centres d’art enllà dels oportunismes del capitalisme verd”

“Deshumanitzar, infantilitzar i estetitzar el sofriment de les dones té
conseqüències. Per molta diversitat i empowerwashing que emprem, urgeix
canviar el relat visual”

“Els algorismes d’IA són capaços d’aprendre els patrons i estructures de diferents
tipus d’art i després utilitzar aquest coneixement per generar peces noves”

“La història de l’art dels últims tres segles resulta molt il·lustrativa per tal de
comprendre els motius pels quals tants acadèmics s’han llançat als braços del
relativisme”

“En la tecnologia les modes passen i el que resta són les solucions pràctiques que ens aporten”

“El rol de l’home s’entenia dins un sistema de creences on la sexualitat esdevenia inherent al cicle de la vida”