Yolanda Domínguez

Madrid, 1977

Deshumanitzar, infantilitzar i estetizar el sofriment de les dones té conseqüències. Per molta diversitat i empowerwashing que emprem, urgeix canviar el relat visual

Col·laboradora experta
Artista visual experta en comunicació per a la igualtat. Realitza accions de participació col·lectiva i peces audiovisuals que reflexionen sobre els estereotips en la nostra cultura. Compagina la vida artística amb l’àmbit educacional i col·labora regularment amb mitjans de comunicació i institucions públiques. És autora del llibre Maldito estereotipo amb l’editorial Penguin Random House.

Articles

Nines amb la pell fosca. Artistes que versen sobre sexualitat. Editorials de moda curvy… Quines ganes de celebrar bones noves i quina velocitat que adquireixen les mans sense reparar en què estem aplaudint! La diversitat no implica igualtat si els nous perfils impliquen el mateix sotmetiment.