Art concpetual

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És una artista visual, plàstica i conceptual reconeguda per la seva habilitat per fusionar tècniques tradicionals amb enfocaments contemporanis.