Capitalisme

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Inclosos entre els 100 artistes més representatius de l’art polític internacional al llibre Art & Agenda: Political Art and Activism, aquesta parella d’artistes ben avinguts segueix desplegant la seva passió per l’art mitjançant dues grans línies argumentals: l’ecologia i la geometria social.
Els seus treballs són espais de resistència i dissidència a l’ordenament econòmic actual. Les seves obres assenyalen i plantegen alternatives com la reivindicació de les males herbes i els marges improductius.