Charo Corrales

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Nascuda a Olvera, Cadis, va començar a formar-se en fotografia analògica a Madrid i després va acabar d’incidir-hi a Londres, on va graduar-se en Mitjans de Comunicació Audiovisual.