Filosofia humanista

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
En les seves obres, plasma pensaments humanistes fonamentats en un sentit racional de l’existència, un amor profund per la natura, la defensa del sexe lliure i la llibertat ideològica.