Globalització

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Galindo utilitza la performance, el vídeo i la instal·lació per articular els projectes artístics. El seu enfocament se centra a explorar la manera en què es manifesten les dinàmiques socials i globals.