Humanitat

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És una artista visual, videoartista i fotògrafa. La seva obra s’enfoca en l’exploració de la identitat, la sexualitat i el territori mitjançant la creació d’instal·lacions multimèdia.
És un artista visual i conceptual. La seva obra reflexiona sobre la condició humana sota un règim tecnològic. El seu enfocament l’ha portat a exposar a prestigiosos museus.
És una artista nascuda a Barcelona l’any 1987. La seva pràctica artística se centra en l’exploració d’espais ambigus, fràgils i irreconeixibles a través de la fotografia analògica.