Museu Comarcal de la Noguera

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És un artista visual nascut a Caracas l’any 1955 i resident a Balaguer. La seva obra obra presenta “paisatges visionaris” amb elements naturals que emergeixen en una batalla constant per la Llum.