Nova York

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És un artista multidisciplinari. El seu treball es caracteritza per una profunda exploració de l’abstracció lírica i el diàleg entre la ciència i l’art.