Objectes trobats

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És una artista multidisciplinària. La seva pràctica se centra en l’ús transformador d’objectes trobats i tèxtils de segona mà, amb què explora temes com la llar, el desplaçament i la descomposició.