Paisatge

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
La fotografia és el nexe d’unió que lliga les seves altres dues grans passions, la naturalesa i els viatges. En els últims anys, el paisatge ha estat el tema principal del seu treball, buscant sempre les millors llums i les situacions idònies per a obtenir la millor presa.