Swing

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És un músic singular a l’escena catalana. Ha publicat cinc discos emmarcats en l’estil que ell mateix denomina Jezz. Swing: cançó romàntica, jazz, lletres poètiques i optimistes i aquest punt de cronista de la història i de la cultura mediterrània.