Textura

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
El vessant artístic el desenvolupa amb la pintura i el seu interès per la textura, composició, color, ordre i atzar fa que hagi trobat una manera d’expressar-se artísticament.