Continguts

Secció
CB Secció
Categoria
CB Categoria
Revista
CB Número de revista
Conversem amb ChatGPT-3 per saber quina és la seva opinió sobre la capacitat creativa de la IA i altres qüestions relacionades amb la nostra cultura, i la seva: artificialisme, per oposició a humanisme.