Carles Oliver

El mallorquií Carles Oliver és arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Des del 2009 és membre de l’Institut Balear de l’Habitatge, IBAVI, on actualment dirigeix el Departament Tècnic.

Oliver és autor de nombroses obres de rehabilitació residencial a les illes de Formentera i Mallorca, amb una aposta per l’aprofitament del parc edificat existent obsolet, amb l’ús de materials reutilitzats. Obres per les quals es podria considerar com l’arquitecte que ha desenvolupat l’art de conversar amb el nostre territori i els seus espais, a través dels materials sostenibles locals. El filòleg del nou llenguatge urbanístic.

Guardonat el 2018 amb el Premi FAD Arquitectura per la seva obra ‘Live Reusing Posidonia / 14 Habitatge de protecció pública a Sant Ferran, Formentera’ realitzat amb l’equip format per Antonio Martín Procopio, Joaquín Moyá Costa, Alfons Reina Ferragut i Maria Antònia Garcías Roig.

El projecte planteja un model d’habitatge social amb una gran qualitat arquitectònica, que aprofita els recursos del seu entorn més immediat per plantejar solucions constructives.

Categoria
Arquitectura
Contacta amb l'artista:
co2arquitectura@gmail.com

Articles relacionats

Mentre espero l’arribada de Carles Oliver, l’arquitecte que ha desenvolupat l’art de conversar amb el nostre territori i els seus espais, a través dels materials sostenibles locals, començo a reflexionar sobre com podrem sobreviure a l’escalada de temperatures creixent que els experts han pronosticat.