Fotografia

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Del LaGrace Volcano és artista interdisciplinari, fotògrafi intersexe i activista que es coneix per desafiar les convencions de gènere a través de l’art.
Pere Noguera és un destacat artista contemporani. Va iniciar la seva trajectòria en el context de les noves poètiques pobres, efímeres i conceptuals en la dècada dels 70.
Martínez Bellido és un artista multidisciplinari que durant els darrers anys ha dut a terme projectes centrats en la naturalesa de la imatge fotogràfica i s’ha enfocat en descobrir significats ocults a primera vista.
Lurdes R. Basolí és una fotògrafa que basa la seva obra en l’enfocament distintiu i el seu compromís amb la narrativa visual alternativa. La seva obra es caracteritza per la creació d’imatges i la resignificació de l’arxiu.
Rada Akbar és una artista conceptual i fotògrafa, va néixer a l’Afganistan i ha dedicat la seva carrera artística a donar veu a les dones del seu país.
Jordi Baron Rubí és un fotògraf nascut l’any 1973 a Barcelona. La seva obra ha estat en constant evolució des de finals dels anys 90.
Llorenç Melgosa és fotògraf i ha deixat empremta en el món de l’art visual des que va començar la seva carrera professional l’any 1972.
En les seves obres, plasma pensaments humanistes fonamentats en un sentit racional de l’existència, un amor profund per la natura, la defensa del sexe lliure i la llibertat ideològica.
La seva passió sempre ha sigut l’escriptura i la fotografia, aquesta última enfocada especialment en llocs congelats en el temps.
Nascuda a Olvera, Cadis, va començar a formar-se en fotografia analògica a Madrid i després va acabar d’incidir-hi a Londres, on va graduar-se en Mitjans de Comunicació Audiovisual.
La major part de la seva vida l’ha passada a Sud-àfrica intentant erradicar la intolerància cap a la societat racialitzada amb preferència homosexual, en particular envers les dones lesbianes i persones transsexuals.
És llicenciat en Arts Visuals a la Universitat de Ciències i Arts Visuals de Chiapas i actualment té 7 exposicions. A més, d’haver participat en més de 20 mostres col·lectives per Mèxic, els Estats Units i Europa.