Art dramàtic

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Actor graduat a l’Escola Superior d’Art Dramàtic a Barcelona i creador de València, Alberto Ángel Escartí realitza un entrenament actoral setmanal des del 2017 al centre Atelier del Drama, tutelat per Juan Prado.
Actualment, Sbert treballa amb el Col·lectiu Güilis, un espai de reflexió i ürbic i a Espaguetis amb la peça La nostra veu falla si el teu cos no balla.