Artista multidisciplinari

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Martínez Bellido és un artista multidisciplinari que durant els darrers anys ha dut a terme projectes centrats en la naturalesa de la imatge fotogràfica i s’ha enfocat en descobrir significats ocults a primera vista.