col·lectiu The Other

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Abramović és una icona de l’art contemporani i la gran pionera de la performance, un gènere que l’artista utilitza com a canal d’expressió convertint el seu propi cos en part de l’obra i desdibuixant les fronteres entre artista i objecte artístic.