Comunicació

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
És artista visual experta en comunicació per a la igualtat. Realitza accions de participació col·lectiva i peces audiovisuals que reflexionen sobre els estereotips de la nostra cultura. Al mateix temps, compagina la vida artística amb l’àmbit educacional i col·labora regularment amb mitjans de comunicació i institucions públiques.