Yolanda Domínguez

Artista visual experta en comunicació per a la igualtat. Realitza accions de participació col·lectiva i peces audiovisuals que reflexionin sobre els estereotips a la nostra cultura.

Compagina la vida artística amb l’àmbit educacional i col·labora regularment amb mitjans de comunicació i institucions públiques. És autora del llibre Maldito estereotipo amb l’editorial Penguin Random House.

Categoria
Arts visuals

Articles relacionats

“EMPOWERWASHING” Nines amb la pell fosca. Artistes que versen sobre sexualitat. Editorials de moda curvy… Quines ganes de celebrar bones noves i quina velocitat que adquireixen les mans sense reparar en què estem aplaudint! La diversitat no implica igualtat si els nous perfils impliquen el mateix sotmetiment. Abans les nines sexualitzades eren de pell blanca; ara també tenen trets afrodescendents.
Contacta directament amb l'artista