Daniel Steegmann

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
La seva obra es caracteritza per una pluralitat de tècniques i mitjans que ha adquirit a través del cinema, el so, el dibuix, els collages calidoscòpics, la fotografia, l’escultura i els jardins.