Edició de llibres

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
El collage és el mitjà artístic que utilitza Rebeka Elizegi per les seves peces de petit, mitjà i gran format, aplicant sempre la tècnica del collage manual clàssic a partir de l’exploració de materials diversos. A partir de fragments de la realitat -que ella mateixa reestructura- dona força i sentit al seu motiu transgressor.