Expressió artística

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Patrícia Barrachina, sota el nom artístic de Patossa, naix a València l’any 1979. L’artista visual va estudiar Fine Arts a la Universitat Politècnica de València i també Drama a l’Escalante Centre Teatral.
La música per a Paredes és un lloc d’inspiració constant, és intensitat i confrontació, tranquil·litat i concentració. Com la pintura, la dansa i totes les altres disciplines artístiques, la música li desperta una certa curiositat per ser una font d’expressió inesgotable.
Actualment, Sbert treballa amb el Col·lectiu Güilis, un espai de reflexió i ürbic i a Espaguetis amb la peça La nostra veu falla si el teu cos no balla.