Expressió artística

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
La música per a Paredes és un lloc d’inspiració constant, és intensitat i confrontació, tranquil·litat i concentració. Com la pintura, la dansa i totes les altres disciplines artístiques, la música li desperta una certa curiositat per ser una font d’expressió inesgotable.
Actualment, Sbert treballa amb el Col·lectiu Güilis, un espai de reflexió i ürbic i a Espaguetis amb la peça La nostra veu falla si el teu cos no balla.