Lleida

Categoria
Els treballs d’Olga Olivera-Tabeni (Lleida, 1972) es poden entendre com a espais de resistència i dissidència a l’ordenament econòmic actual, el capitalisme imperant. En les seves obres assenyala i planteja alternatives, com ara la reivindicació de les males herbes i els marges improductius, en tant que recursos que encara no han estat depredats per l’economia