Lola Montserrat

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Des del 1988 que forma part de l’equip docent de l’escola IDEP, dirigint i impartint el curs d’especialització en el tractament digital de la imatge i els tallers de tècniques del segle XIX i de tècniques alternatives.