Lucía C. Pino

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
La seva pràctica rau a investigar l’escultura com a procediment i com a programa a través de diversos mitjans artístics.