Reportatge social

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Fotògrafa i docent. Llicenciada en Història de l’Art, aquests estudis l’ajuden a crear un estil propi i a entendre la fotografia des d’un punt de vista no tècnic, sinó dins el context artístic i social en què vivim.