La Mare Cultural

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Artista multidisciplinar, la il·lustradora solsoninaPujol gaudeix amb l’experimentació de tècniques diverses, si bé reconeix una especial predilecció per l’aquarel·la pel factor derivat del treball amb aigua.
És un músic singular a l’escena catalana. Ha publicat cinc discos emmarcats en l’estil que ell mateix denomina Jezz. Swing: cançó romàntica, jazz, lletres poètiques i optimistes i aquest punt de cronista de la història i de la cultura mediterrània.
Creador de Orri Dels Èns. Una obra immersiva-sensorial que explora l’art totèmic a través del folklore local i d’un joc musical de trucada i resposta. En aquesta obra, l’audiència (individual o en parella) travessa dues instal·lacions d’art enllaçades entre si.
Duet format per la cantant solsonina de música antiga Montse Isanta i l’especialista de cordes polsades nord-americà Jon Wasserman.