David Lama

Orri dels Èns

Creador de Orri Dels Èns. Una obra immersiva-sensorial que explora l’art totèmic a través del folklore local i d’un joc musical de trucada i resposta. En aquesta obra, l’audiència (individual o en parella) travessa dues instal·lacions d’art enllaçades entre si.

L’itinerari comença des de l’exterior, recorrent el bosc de la zona amb escenes carregades de simbolisme i land-art que ens transporten fins a la segona instal·lació, l’interior del graner antic: un laberint d’éssers totèmics i escultures musicals.

info@orridelsens.com

Articles relacionats

Les mares són arrel, refugi, cures… i des de fa dos anys, a Solsona, n’hi ha una que també gesta, cria, conhorta i fa créixer l’oferta cultural incardinada en el territori. Perquè si a tota mare li dol veure els fills marxar de casa, aquesta malda per retenir-los sense eixalar-los, sinó promocionant-los.
Contacta directament amb l'artista