Perú

Categoria
CB Arts
Territori
CBL Territori
Els seus projectes i investigacions recents aborden el sistema de control migratori Europeu, el vincle amb el colonialisme i els mecanismes legals creats per les institucions europees per poder exercir violència contra les poblacions migrants i racialitzades.
L’eix principal del seu treball són les dones: la història, les lluites per l’emancipació i la igualtat i la construcció cultural de la feminitat.