La Sala d’Art Jove

La Sala d’Art Jove és un espai de la Generalitat de Catalunya que desplega un conjunt de processos experimentals per interrelacionar la pràctica artística, el treball amb joves, l’educació artística i la producció cultural. Es basa, així mateix, en un model de treball en xarxa, el qual permet articular projectes amb organitzacions i institucions culturals i educatives de diferent perfil, al mateix temps que facilita la disseminació de processos de treball que impliquin un retorn envers l’entorn social i cultural en el qual s’emplaça.

El projecte és una convocatòria pública anual adreçada a donar suport a projectes de creació i d’investigació artística de joves residents a Catalunya i menors de 30 anys, així com a projectes de mediació vinculats a la curadoria, l’educació i la gestió de l’art contemporani impulsats per a joves menors de 35 anys. Amb els agents seleccionats, cada any es forma un equip de treball per a la producció dels projectes i per a la conceptualització i el disseny de la programació d’exposicions i activitats.

L’actual equip gestor de la Sala d’Art Jove està format per pli-é collective d’Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti, grup d’investigació i curadoria; i Marta Vilardell, tècnica de cultura de la Direcció de Joventut. El desig, d’ara endavant, és situar les pràctiques de cura i d’escolta al centre de totes les intervencions valorant els processos d’investigació de les propostes seleccionades, així com incorporant pedagogies i aprenentatges contrahegemònics que obrin espai a altres formes de fer.

Contacta amb l'artista:
artjove.dso@gencat.cat

Articles relacionats

La convocatòria d’Art Jove Curadoria, de la Sala d’Art Jove, neix de la mà de l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i amb el propòsit d’acollir un projecte a la Sala d’Art Jove durant l’any 2024.
La Sala d’Art Jove acull 15 de les 18 propostes artístiques seleccionades per aquesta convocatòria 2024 d’Art Jove Creació.