La Veronal & Marcos Morau

Fundada l’any 2005 per Marcos Morau, La Veronal és una companyia d’artistes procedents del món de la dansa, el cinema, la literatura, la música i la fotografia. Amb l’objectiu de bastir espais artístics globals, la companyia catalana busca constantment nous suports expressius que, juntament amb referents culturals del cinema, la literatura, la música i la fotografia, apostin per un fort llenguatge narratiu. Les seves coreografies parteixen d’una distorsió de la dansa clàssica que es creua amb components de teatre i del cinema mut i que elimina els elements superflus per aconseguir una dansa despullada.

Cadascuna de les peces de la companyia pren, com a punt de partida, un país o una ciutat del món, tot creant una analogia entre la dansa i la geografia servint-se dels elements de cada topònim per desenvolupar una idea o un argument. Islàndia (2012), Rússia (2011), Siena (2018) o Sonoma (2021), entre d’altres, són peces d’aquest decàleg, que ha rebut premis en certàmens coreogràfics nacionals i internacionals com el Certamen Coreográfico de Madrid, Masdanza, el Copenhagen International Competition o la Fira Tàrrega, així com una menció especial a la Feria Internacional de Danza de Huesca i una representació a la Biennial of Young Artists from Europe.

Contacta amb l'artista:
laveronal@laveronal.com

Articles relacionats

Enguany, FiraTàrrega ha agafat com a lema crucial d’aquest esdeveniment l’acció de passejar. Però, si ampliem la paraula, podrem veure-hi la universalitat que aquesta preserva.