Sergi Nolla Zamora

És un fotògraf i realitzador que ha dedicat la major part de la seva carrera artística a l’estudi de la poètica i les formes mitjançant els objectes. La seva formació en disseny gràfic, fotografia i també en dibuix tècnic li ha servit per educar l’ull amb què avui fotografia. Deixant-se guiar per la sensibilitat i la quotidianitat mateixa, explica que les diferents possibilitats se li mostren.

Amb dos volums publicats en blanc i negre i preparant-ne un de tercer en color, el projecte en constant desenvolupament de l’artista Photomorfosis n’és un clar exemple. Formes, angles, vistes, posicions, simetries… un trencaclosques quotidià preparat per ser muntat i desmuntat una vegada i una altra; una obra inacabada, disposada a seguir desenvolupant-se amb noves simbiosis d’elements, que posa a prova l’objecte i el seu sentit.

El sentit d’un objecte emana de les diferents interpretacions que se’n fa, atès que no tothom sent de la mateixa manera

PINYAgranada

De manera involuntària acabem participant d’una forma de ser dels objectes. No obstant això, què passaria si volguéssim donar-los una segona vida? La imatge de la PINYAgranada sorgeix d’un dia qualsevol jugant a pinyes amb els meus fills.

Si ets una mica sensible, la imatge ve a tu. L’elecció del blanc i negre és perquè em resulta molt més senzill. Treballar amb color suposa haver de jugar molt més amb la gamma cromàtica per tal que l’objecte tingui encara més vida.

Contacta amb l'artista:
serginollazamora@gmail.com