Revista #mangrana1
“marges contemporanis’”

Primer número de la revista publicat el 26 d’octubre de 2021 en què es presenta el terme contemporaneïtat com un gènere en l’art, però també com un espai (a)temporal de convivència.

Productes relacionats