Revista #mangrana9
“la censura en l’art”

Publicació que inquireix en la conjuntura que manté viva la censura i es qüestiona pels límits i llibertats de l’artista. Qui decideix si una obra és o no censurable? Fins a quin punt la censura és portadora i responsable de sistemes de sotmetiment social com la pornografia? Com influeix tot això en la creació artística?

Productes relacionats